Myjnie bezdotykowe

Oferujemy specjalistyczne myjnie bezdotykowe.

Myjnie wyposażone są w wysokociśnieniowe systemy od najlepszych producentów produkujące wodę o temperaturze do 80 °C ciśnieniu 230 bar oraz wysokoaktywną pianę, co zapewnia szybkie i wydajne mycie.

Dla ułatwienia i przyspieszenia procesu mycia stosujemy odpowiednio dobrane środki chemiczne oraz różne temperatury płynów myjących, a w celu nadania połysku wykorzystujemy sprawdzone produkty woskowe oraz wodę oczyszczoną w procesie odwróconej osmozy o czystości 100x większej niż woda wodociągowa. 

Nasze lokalizacje

Miejscowość Ulica Kod pocztowy
Belsk Duży Nocznickiego 4 05-622
Biała Rawska Topolowa 9 96-230
Białobrzegi Rzemieślnicza 30 26-800
Błędów Wilków Pierwszy 1 05-620
Głowno Targowa 10/12 95-015
Góra Kalwaria Wojska Polskiego 37 05-530
Kielce Domaszowska 71 25-320
Promna Falęcice 4 26-803
Raszyn Księcia Józefa Poniatowskiego 15 05-090
Rybno Wyzwolenia 90 13-220
Tarnów Braci Saków 5 33-100
Promna* Falęcice 4 26-803

*Myjnia cystern spożywczych i przemysłowych

Bezpieczeństwo

Działalność Rozlewni Gazu Płynnego w Zduńskiej Woli zalicza się do zakładu zwiększonego ryzyka  /Dz.U.2016r. poz.672 z późn. zm./ i jest zobowiązany do wdrożenia Programu Zapobiegania Poważnym Awariom oraz podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji określonych w art.261a ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  

1.   Oznaczenie prowadzącego zakład:

 

Przedsiębiorstwo prowadzi:

Zarząd Spółki PEGAS GRUPA Sp. z o.o.

z siedzibą 26-803 Promna ul. Górna 1

+48 (48) 615 09 33

Fax: +48 (48) 615 09 33

E-mail: dostawygazu@dostawygazu.pl

              www.dostawygazu.pl      zakładka BEZPIECZEŃSTWO  

NIP: 798 146 52 73

REGON: 142153831

Numer KRS: 0000350534

Zarządem kieruje:

Andrzej Gorzkiewicz – Prezes Zarządu.

 

Zakład, Rozlewnia Gazu Płynnego

Zduńska Wola ul. Ceramiczna 2

Tel. +48 (48) 43 8232366

Kieruje Wiktor Sarzyniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Tabela max. ilości substancji niebezpiecznych na terenie rozlewni gazu

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

 

 

 

Substancje,

 

Grupy substancji

 

 

 

 

 

Numer

CAS

 

Ilość niebezpiecznej substancji decydująca o zaliczeniu zakładu do grupy o zwiększonym ryzyku – Mg

 

 

 

Max. ilość substancji występująca w zakładzie

 

 

 

 

qx/Qz

             Q z

         qx

1.

Propan

74-98-6

             50

       25,7

0,514

2.

Propan/butan

        50/50

68476-85-7

             50

       87,7

1,754

 

Z zestawienia wynika, iż substancje, które powodują zaliczenie rozlewni gazu płynnego w Zduńskiej Woli do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Roz. Min. Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. poz. 138 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

 

Środki bezpieczeństwa i sposób postępowania na wypadek wystąpienia awarii w Rozlewni Gazu Płynnego

 

3.    Ilości substancji niebezpiecznych występujących na terenie Zakładu 
Na terenie rozlewni gazu są gromadzone substancje niebezpieczne w postaci gazu płynnego w ilościach jak niżej:

 

 

L.p.

 

Nazwa

chemiczna

 

Numer

CAS

Nazwa

substancji

zgodna z 

IUPAC

 

Ilość

w kilogramach

 

Miejsce

magazynowania

1.

Propan

74-98-6

Propan

25 700

Zbiorniki magazynowe

2.

Mieszanina propan – butan

106-97-8[1]

Propan- butan

        LPG

51 400

Zbiorniki magazynowe

3.

 

 

 

11 000

Magazyn butli

 

 

 

 

 

19 500

Cysterna samochodowa

 

 

 

 

  3 050

Zbiornik magazynowy cele grzewcze

 

 

 

 

2 750

Zbiornik magazynowy st. LPG

 
4. Charakterystyka procesu technologicznego

Gaz płynny dostarczany jest cysternami samochodowymi do  zbiornika magazynowego ( podziemnego lub nadziemnego). Gaz może być dowolnie przepompowywany między zbiornikami systemem rurociągów technologicznych .  Rozlewnia jest zasilana systemem niezależnych pomp . Orientacyjny czas załadunku jednego zbiornika wynosi :

– zbiornik  V – 54 m3    –                             1,5  godziny

Do napełniania butli, gaz płynny pobierany jest pompą ze zbiorników  V – 54 m3  i  przetłaczany dalej do urządzenia napełniającego. Po napełnieniu następuje sprawdzenie napełnienia na wadze kontrolnej oraz sprawdzenie szczelności zamknięcia zaworu. Napełnione butle są składowane pod zadaszoną wiatą w ilości nie przekraczającej 1000 szt., składowanych w stosach po 500 szt.. Pola składowania butli pustych i pełnych są składowane oddzielnie w wiacie całkowicie otwartej, o konstrukcji stalowej  i zadaszonej. Pomieszczenie napełniania butli jest o konstrukcji stalowej, wentylowane mechanicznie i grawitacyjnie. Do oświetlenia napełnialni zastosowano  lampy w wykonaniu Ex. Również cała instalacja  elektryczna w strefie zagrożenia wybuchem w wykonaniu iskrobezpiecznym  Ex.

Na stanowisku załadunkowo – rozładunkowym cystern jest wykonywana czynność rozładunku lub załadunku gazu.

Wydajność każdego stanowiska wynosi ok. 25 ton/godzinę .                                             

Napełnialnia gazu posiada wydajność 250 butli po 11 kg / godzinę, tj. 2,75 tony / godzinę .

 

5. Systemy zabezpieczeń

–          Zawory bezpieczeństwa na zbiornikach magazynowych

–     Sprzęt ewakuacyjny na wypadek awarii

–          Urządzenie przeciwpożarowe na stanowisku przeładunkowym cystern

–          System detekcji gazu w napełnialni butli

–          Zraszacze wodne w napełnialni butli

–          Instalacje odgromowe i uziemienia

–          Instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna na napełnialni butli

–          Elektroniczy System Stanu napełnienia zbiorników

–          System zaworów samozamykających

–          Złącza zrywalne na przewodach elastycznych na stanowisku rozładunku cystern samochodowych

–          Hydranty wodne, agregaty proszkowe i  śniegowe 

–          Gaśnice ppoż., koce gaśnicze

–          Zabezpieczenie ratowniczo – gaśnicze na wypadek awarii gazowej lub pożaru przez PSP Zduńska Wola  i  OSP w Zduńskiej Woli.

 

6. Zasady bezpiecznego funkcjonowania instalacji

 

Na terenie Zakładu przestrzegane sąprzepisy ADR w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz ich załadunku i rozładunku. Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych zatrudniony jest odgórnie przez Pegas Grupa Sp. z o.o. Na terenie bazy samochody do transportu butli parkują tylko w nocy w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Pracownicy, którzy zajmują się napełnianiem, rozładunkiem i załadunkiem butli są w tym zakresie odpowiednio przeszkoleni oraz posiadają świadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia UDT do wykonywania wymienionych czynności .

Zwiększona ilość instalacji niebezpiecznych na małym obszarze oraz właściwości palne i wybuchowe gazu płynnego propan-butan sprawiają, że zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa załogi, ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia mienia przedsiębiorstwa stanowią jeden z celów strategicznych kierownictwa zakładu, który przedkłada się na szereg systemowych przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i technicznym.

Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego związane jest z bezwzględnym zachowaniem dyscypliny technologicznej oraz jej kontroli podczas prowadzenia procesów produkcyjnych oraz pomocniczych. Zgodnie z nimi instrukcje technologiczne winny zawierać rozdziały „przewidywane nienormalności procesu” w których określa się przyczyny, objawy i sposoby usuwania zakłóceń procesu i stanów awaryjnych z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych i BHP.

Oprócz instrukcji technologicznych istotne funkcje porządkujące i dyscyplinujące spełniają:

–          instrukcje stanowiskowe;

–          instrukcje ochrony środowiska;

–          instrukcje bhp;

–          instrukcje przeciwpożarowe;

–          instrukcje ratownictwa chemicznego;

 

–          „instrukcja przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lądowym”, w której dokonano podziału materiałów niebezpiecznych, pod względem dominującego zagrożenia, na klasy (zgodnie z ADR) oraz określono: rodzaje i właściwości materiałów niebezpiecznych; ich opakowanie i oznakowanie; przewóz i warunki postoju; czynności ładunkowe; zakazy pakowania i ładowania razem; warunki techniczne pojazdów, ich wyposażenie i obsługę.

GAZ

Jednym z naszych sztandarowych produktów jest GAZ oraz wszystkie powiązane z nim usługi i produkty.

Świadczymy usługi oraz oferujemy produkty takie jak:

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi firmami z branży paliwowej przez co jakość oferowanych produktów jest potwierdzona certyfikatami jakości i czystości firm takich jak  Orlen, Lotos, Gaspol.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

 
 

Badania TDT/UDT

Racjonalna diagnostyka obiektów technicznych to jako podstawa bezpiecznej eksploatacji, remontów i modernizacji.

Oferujemy badania TDT/UDT zbiorników ciśnieniowych, butli gazowych oraz cystern paliwowych w tym LPG.

 • Możliwość przygotowania zbiornika lub cysterny tj. malowanie, wymiana zaworów, usuwanie korozji oraz wszystkich usterek, które spowodowałyby negatywy wynik badania.
 • Próba ciśnieniowa  zbiornika i przewodów do 35 barów,
 • Pomiar grubości ścianki urządzeniami firmy Metrison,
 • Legalizacje butli LPG oraz dystrybutorów paliwowych.

 

 

 

 

 

 

 

Kogeneracja

Grupa Pegas ma przyjemność zaoferować Państwu nowość na rynku. 

Oferta kogeneracji zawiera w sobie produkcje, montaż oraz doradztwo w zakresie jednostek kogeneracyjnych małej mocy zasilanych gazem:

 • Ziemnym
 • Płynnym propan-butan
 • Biogazem

Jednostki kogeneracyjne wykonano w oparciu o wypracowany i wdrożony pomysł techniczny we współudziale z Jednostką Innowacyjno Wdrożeniową NOT w Warszawie.

 

Produkujemy i montujemy jednostki kogeneracyjne o poniższych specyfikacjach:

 • 100kW mocy elektrycznej i 170kW mocy cieplnej
 • 220kW mocy elektrycznej i 380kW mocy cieplnej

 

Korzystanie z jednostek kogeneracyjnych w porównaniu do tradycyjnego agregatu prądotwórczego jest o 30% tańsze w kosztach eksploatacji od agregatów prądotwórczych ponieważ podczas swojej pracy ciepło jest przetwarzane przez co jednostka kogeneracyjna osiąga sprawność aż do 90%.

Instalacje Gazowe

Oferujemy instalacje gazowe do samochodów z silnikiem benzynowym w punkcie instalacji gazowych na stacji w Falęcicach.

Używamy części jedynie profesjonalnych firm, takich jak BRC, a nasz wykwalifikowany personel z pewnością zajmie się Państwa samochodem najlepiej jak potrafi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZ do zbiorników

Oferujemy dostawy gazu do zbiorników przydomowych dla klientów indywidualnych oraz zbiorników przemysłowych dla firm.

Gwarantujemy najniższe ceny, które możemy zaoferować dzięki wyeliminowaniu kosztownego pośrednictwa przy zachowaniu najlepszej jakości naszych produktów oraz szybkie i regularne dostawy w dogodnym dla Państwa terminie.

W zależności od pory roku i zapotrzebowania oferujemy:

 • Propan-butan 70:30
 • Propan 100%

Mieszanka propan-butan może być z powodzeniem używana praktycznie przez cały rok a przy najcięższych mrozach idealnie sprawdzi się czysty propan o temperaturze wrzenia -42°C.

Wybór zawsze pozostawiamy naszym klientom, którzy są dla nas najważniejsi.

 

 

 

 

 
 

GAZ w butlach

 Oferujemy butle LPG 11kg, 33kg oraz 11kg skonstruowane specjalnie do używania w wózkach widłowych.

Zapewniamy transport  na życzenie klienta lub odbiór osobisty w jednej z naszych rozlewni zlokalizowanych w Falęcicach, Zduńskiej Woli oraz w Ostródzie.

Istnieje możliwość zakupu detalicznego butli na każdej z naszych stacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZ LPG

Oferujemy hurtowe dostawy gazu LPG na stacje gazowe oraz do rozlewni gazu płynnego w tym gazu z zawieszoną akcyzą.

Gaz, który oferujemy, pochodzi tylko ze sprawdzonych, wiarygodnych firm, takich jak Orlen i Lotos, które czystość swoich produktów każdorazowo potwierdzają certyfikatem z aktualnym badaniem jakości. W ten sposób możemy być pewni, że nasi klienci dostaną to, czego oczekiwali a nasza współpraca będzie długoterminowa.

 

 

 

 

 

 

 

GAZ PĘDNY BEZWONNY

Oferujemy bezwonny gaz pędny z certyfikatem czystości.

Gaz znajduje zastosowanie min.:

-Przy produkcji farb w puszkach i wszelkich aerozoli

-Przy produkcji “sprężonego powietrza” używanego do czyszczenia elektroniki

-Do produkcji green-gasu jako materiał napędowy w replikach ASG